Rullande lesbiskt museum

Om det lesbiska museet

Den lesbiska arkitekt- och konstbyrån MYCKET och Madam Snickeri har anlitats för att bygga museet. Museet har skapats genom en normkritisk, konstnärlig och arkitektonisk process för att bygga en plats där det lesbiska är norm i såväl innehåll som hur rumsligheteten skapar möjligheter för lesbiska aktiviteter och lesbisk gemenskap. Fokus ligger på görandet, gemenskapen och att museet kan användas till många olika saker för att främja lesbisk historieskrivning och nutid.


Precis som andra museer ska det lesbiska museet “samla, vårda och visa”. Via det rullande museet sprider projektet lesbiska samtida och historiska berättelser, föremål, levnadsförhållanden och samtidskonst. Men främst är det rullande museet en mobil mötesplats där projektet, gräsrötter och samarbetspartners arrangerar möten, måltider och träffar. Museet är ett rum där det queera är normen, där ingen är det “enda freaket i byn” utan besökarna kan stiga in i en storfamilj av queera lesbiska livsöden och där unga lesbiska och queera har tolkningsföreträdet. I en queer historieskrivning ifrågasätter och utvecklar vi dock museet som institution och fokuserar mycket på mötet med publik, gräsrötter och målgrupp och har fokus på maktförskjutning från institution till gräsrötter och att målgruppen ska vara medskapande.

Om innehållet i museet

Vi påstår inte att alla personer vi lyfter fram i museet ”med all säkerhet var lesbiska”. Några av dem är vi säkra på var det, och då säger vi det. De andra har dock levt, skrivit eller uttryckt sig på sätt som vi anser har betydelse i en lesbisk historieskrivning. Vi kan inte veta om de som vi gör historisk research om skulle kalla sig för ”lesbisk” om de levde idag. Vissa av dem skulle säkert det, andra skulle vara transpersoner, några skulle säga att de var bisexuella och några säkert att de var heterosexuella men att de inte trivdes i den roll som samhället krävde av dem om de skulle vara gift med en man och få barn.

Vi söker aktivt efter personer som utmanat normer om kön och sexualitet på olika sätt. Vi intresserar oss för personer som valt bort traditionella sätt att leva på som kvinna; att aktivt ha valt bort att gifta sig med en man och skaffa barn, att ha valt kvinnor som primära livskamrater, att uttrycka begär för kvinnor eller att uttryckligen drömma om möjligheten att göra det. Vi intresserar oss även för personer som utmanat normer om könsuttryck, som idag kanske skulle ha benämnt sig själva som icke-binära eller trans.

Vi vill att de personer vi lyfter fram skulle känna sig hedrade att få bli omnämnda i projektet, att de skulle se det som en hyllning att skrivas in i den lesbiska historieskrivningen, och att vi gör det på ett sätt som är respektfullt, samtidigt som vi struntar fullständigt i att respektera vad samhället såg som acceptabelt och inte när personen själv levde. En person som exempelvis dolde att hen hade lesbiska begär kring sekelskiftet skulle förmodligen, om hen levde idag och kände till hur samhället idag såg på lesbiskhet, tycka att det var helt underbart att synas i detta sammanhang. Det är åtminstone vad vi hoppas och vill att hen skulle känna.

 

Vår syn på fakta, fantasi, fiktion och verklighet

Precis som den normativa historieskrivningen tar sig rätten att tolka in heterosexualitet i princip överallt, väljer vi att aktivt söka efter det lesbiska och tolka lesbiskt. Vi söker efter det som inom den akademiska queerteorin brukar kallas för ”queera läckage”; spår, fragment, antydningar och möjligheter. Om en gift kvinna från sekelskiftet, som Almas brevvän ”Palma”, skriver att ”Tänk om vi kunde gifta oss du och jag, då kunde vi vara tillsammans jämt!” så är det ett lesbiskt fragment. Vi påstår inte att Palma eller Alma var lesbisk, men att deras efterlämnade material kan tolkas lesbiskt och har lesbisk historisk betydelse. För när de levde fanns inte möjligheten för två kvinnor att gifta sig, deras kontext var en helt annan, och utifrån den normativa verklighet de levde i är det mycket lesbiskt att ens föreställa sig möjligheten att gifta sig med varandra, även om det är en lek, en snabbt formulerad tanke i ett brev som inte nödvändigtvis har med begär att göra.

Det är en del i den queera strategin för överlevnad att söka efter historiska och nutida personer att identifiera sig med, som gör att man inte känner sig som “byns enda freak” som en av våra workshopdeltagare uttryckte det. De allra flesta queers har någon gång i sitt liv ägnat sig åt att söka efter tecken, fantisera eller skriva fiktiva berättelser. Många skapar musik, bildkonst och dikter kring sin identitet och plats. Nästan alla har lekt med tanken om mormors ogifta syster, den där gammgubben i byn eller den butchiga lärarinnan som bodde med sin kvinnliga kusin. Särskilt viktigt är detta för de som bor på mindre orter där det är svårare att träffa andra hbtqi-personer och är långt till de lesbiska frukostarna. Vi uppmuntrar därför till fantasi, fiktion och myt och att dessa får stå tillsammans med det som annars brukar kallas för ”fakta”. Precis som den normativa historieskrivningen direkt eller indirekt använder myter och sagor, gör vi det också. Skillnaden är att vi aktivt berättar att vi gör det.

Det här är vårt museum. Våra sanningar och verkligheter. Du kan lita på allt som står i detta museum, allt är sant. men det är inte den enda sanningen och det är möjligt att göra andra tolkningar för den som vill. Och ju mer vi fördjupar materialet, ju mer research, konst och tolkningar vi gör kommer berättelserna att förändras, byggas ut och bli mer komplexa. Det rullande museets olika funktioner

  1. Att vara en mobil mötesplats där vi tillsammans med målgruppen skapar lesbisk historieskrivning. Vi arrangerar aktiviteter, labb, workshops och annat som involverar målgruppen. Men även när museet drivs av samarbetspartners är det möjligt för besökarna att skriva in sig i historien, dela med sig av material, ta del av material som redan producerats och vara en deltagare i den lesbiska gemenskapen. 
  2. Att vara en plattform, scen och plats för queer kultur, konst och historieskapande för en specifik grupp eller offentlig publik. Museet är byggt för att taket ska kunna användas som scen och erbjuder ljud-,  ljus- och filmutrustning med mera. Målgruppen, såväl deltagarna i mentorsprogrammet som övriga delar av målgruppen utifrån lesbisk makts medlemmar, lokala frukostgrupper,  RFSL-ungdomavdelningar, ockuperade ungdomshus, pridefestivaler, kompisgäng etc, kan låna in museet för att arrangera publika arrangemang som är förenliga med projektets mål och syften. De kan exempelvis arrangera en queer kväll med öppen scen, konserter,  filmkvällar, diktuppläsningar, föreställningar, spelningar eller annat. Vid bokningar finns projektets anställda som resurser för att arrangera, sprida information och hjälpa till med allt kring arrangemanget. Det rullande museet kan även bokas på liknande sätt av våra samarbetspartners men då till självkostnadspris och egen transport.
  3. Att sprida lesbisk historia till en traditionell museipublik. Genom samarbete med museer och institutioner används det rullande museet för att utveckla, undersöka och visa queer historia för allmänheten med särskilt fokus på ungdomar. Vi ska under projektets gång erbjuda museerna en gemensam process, där projektet tillsammans med museerna tar fram pedagogiska material som de kan använda i visningar för skolklasser och andra grupper.

 

Vill du skapa arrangemang med det lesbiska museet?

Museet, som är en husbil, kommer med ljudutrustning, projektor, kamin, historieskrivning och interaktiva konstverk, med mera. Det är möjligt att skapa workshops, lesbiska måltider, dra på turné, sova och bo i husbilen. Från och med 2021 är projektet slut men det finns fortfarande möjlighet att hyra/låna husbilen under 2021-2022.

Hör av dig till föreningen Lesbisk makt: info@lesbiskmakt.nu

 

 

 

 

 

Museet riggat inför Mångfaldsveckan i Arvidsjaur 2019.
Besökare under premiäröppningen i Östersund, 2018.
Museet på Luleå pride 2019.
Queerquiz utanför Rivhuset i Skellefteå.
Vi campar vid Marsfjällen våren 2019.
Besökare skriver in sig i historieskrivningen i verket "Hemlängtan" av Vilda Kvist.
Tälgworkshop Östersund pride 2019.
Textil-fika under Boden pride 2019.
Deltagare i verket "Hemlängtan"
NORRmbrytarkollektivet tog museet på turné med olika stopp från Sundsvall till Jokkmokk, 2019.
Det finns alltid kokkaffe och hallongrottor i museet!
Dela
Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen