Anna Grönfeldt och Lotten Waldenström

Efterforskningar pågår

Anna Grönfeldt föddes 1879 i Karlskoga men hela hennes yrkesliv spenderade hon i Umeå som lärarinna, folkbildare, politiker och kvinnosakskvinna. 

Vid sekelskiftet studerade hon naturvetenskap på Uppsala universitet och tog sin kandidatexamen 1902. Troligen träffade hon där Lydia Wahlström, en av sekelskiftets mest kända och öppna lesbiska kvinnor som också drev Upsala Kvinliga Studäntförening, var politisk agitator, doktor i historia och författare. Lydia umgicks med Karin Boye, hade flera lesbiska relationer, dels med Klara Johansson. Vad vi vet om Lydia och Anna Grönfeldt är att Lydia var den som uppmuntrade Anna att söka tjänsten som adjunkt vid Folkskoleseminariet i Umeå. Detta tillsammans med deras gemensamma intresse för kvinnosaksfrågan samt att de befann sig på Uppsala Universitet samtidigt, gör att vi tror att de träffades där.

Annas politiska engagemang
Länge var Anna en av två universitetsutbildade kvinnor i Umeå och förutom sitt lärarjobb i naturkunnighet engagerade hon sig för kvinnosaksfrågan. 1908 blev hon en av Umeås viktigaste talespersoner för Föreningen för kvinnans politiska rösträtt vilket ledde till att högerpressen i Umeå varnade sina läsare för ”den förskräckligt radikala rösträttskvinna” som året innan publicerat artikeln Kvinnorna och rösträttsreformen i Idun. Hon var en av 25 kvinnor i landet som arbetade mest aktivt med att driva rösträttsfrågan och hon reste runt i hela Västerbotten och längs norrlandskusten för att driva frågan och starta upp föreningar. 

1910 valdes Anna Grönfeldt in i Umeå stadsfullmäktige på De frisinnades (liberalernas) sida. Hon var då den första kvinnan att väljas in i fullmäktige genom allmänna val. Anna var ofta den enda kvinnan i större politiska sammanhang och blev snart en respekterad, offentlig person i Umeåregionen. Efter några år tröttnade hon dock på superiet i partiet vilket gjorde att hon 1923 grundade den oberoende ”Föreningen frisinnade kvinnor i Umeå”. Senare gick hon med i Folkpartiet. En av de viktigaste frågorna som hon drev var kvinnors rätt till lika lön. 

Bodde tillsammans med Lotten Waldenström
Från mitten av 1910-talet bodde Anna Grönfeldt tillsammans med telegrafisten Lotten Waldenström, vilket de gjorde i tre decennier fram till Lottens död 1944. Hur deras relation såg ut är svårt att veta då det inte finns något arkivmaterial som säger så mycket om deras privata relation. Nu levande släkt vet inte heller mer än att de bodde tillsammans. Oavsett är det uppenbart att de valde varandra för att bilda en egen familj, ett hushåll och en gemenskap där deras relation var central. 

Samma år som Lotten dog, 1944, gick Anna i pension och efter 10 år som pensionär i Umeå flyttade hon till Stockholm där hon spenderade sina sista år.

Vet du mer om Anna och Lotten? Skriv till odysse@lesbiskmakt.nu

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen