Eila Wall Boholm

Eila Wall Boholm är 26 år. Bor och arbetar i Sundsvall. Eila bryter normer och skapar aktivistisk scenkonst främst i Västernorrland.

Eila driver även en podcast The future is flata med fokus på queerhet i de norra länen och håller i guidade historiska queervandringar i Sundsvall. Som scenkonstnär uppträder Eila med live-performances som ifrågasätter kroppsnormer och normer kring sexualitet.

Just nu skapar hen myten om QUEERSVALL och hoppas på att den en dag blir en självuppfyllande profetia.

 

QUEERSVALL- från en sovande småstad till ett queert mecka (Eila Wall Boholm)

En film om hur en grupp Sundsvallsbor ledsnar på heteronormativiteten och genom aktivism gör staden till ett queert mecka!

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorsskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Mellan 20 sep- 23 nov 2019 visas utställningen, Myter och verkligheter- en lesbisk exposé, på Örnsköldsviks museum.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen