Elin Dahlberg

Elin Dahlberg är pianist och bor i Umeå, men är ursprungligen från Vilhelmina. Elin sysslar med musikproduktion och jobbar främst i genrerna klassisk musik, jazz, jazzfusion, pop. Att vara deltagare i mentorsprogrammet ser Elin som ett ypperligt tillfälle att få ta del av andra konstnärers erfarenheter och kunskaper inom en öppen och accepterande miljö.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen