Elin Rytiniemi

Elin Rytiniemi kommer från Malmberget och till utställningen, Myter och verkligheter- en lesbisk exposé, har Elin skapat sitt första verk i trä. Vanligtvis skapar hon i mindre skala med akvarell och text. Hon längtar efter att skapa i en lesbisk kontext och är även intresserad av poesi och film.

 

SOLFÅNGARE (Elin Rytiniemi)

Ett monument till lesbiskheten gjort i trä för att förmedla det naturliga i queerheten. Monumentet för också tankarna till en uråldrig samlingsplats, dit queera personer kommit för att träffas och hitta en gemenskap i alla tider. Verket är inspirerat av Lesbisk Odysses möte på Norrbyskär 2018.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorsskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Mellan 20 sep- 23 nov 2019 visas utställningen, Myter och verkligheter- en lesbisk exposé, på Örnsköldsviks museum.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen