Felix Haugsand

Felix Haugsand bor i Sundsvall och sysslar med att måla/rita samt kreativt skrivande. Felix är särskilt intresserad av konst med mycket färg, Tove Jansson är hens favoritkonstnär. Mentorsprogrammet ser Felix som något kul och en chans att få utvecklas.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen