Hedvig Liljeqvist

Hedvig Liljeqvist är uppvuxen invid en skog på landsbygden i Östergötland, och har bott en tid i Uppsala där den sysslat med körmusik bl a. Hedvigs första anknytning till Norrland fick den när den studerade vid Malmfältens folkhögskola i Kiruna. Det var där den för första gången formade och utforskade sin queera/lesbiska identiet. Till hösten 2019 flyttar Hedvig åter norrut, denna gång till Umeå. I mentorsprogrammet vill Hedvig fokusera på fritt skapande och utveckla den queera delen av sitt konstnärskap.

 

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen