Henrik Lindberg

Henrik Lindberg bor i Piteå och håller på med konst. Hen målar och ritar mest, men skriver även en del poesi. Henrik är intresserad av all konst som rör lesbiskhet, feminism, kön, normer och norrland och ser fram emot att få utforska allt detta i mentorsprogrammet.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen