Josefina Lif Pedersen

Josefina Lif Pedersen bor i Hoting och brinner för popart. Hon håller på med musik och ritar/målar. Josefina älskar konst, men saknar ett queert community där hon bor. I mentorsprogrammet hoppas hon få känna en gemenskap med andra likasinnade.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen