Josefine Larsson

Josefine Larsson är från den lilla byn Selet utanför Umeå men bor just nu i Göteborg där hon pluggar text, film och performance med feministisk inriktning. Josefine sysslar med en mängd olika konstformer, däribland: måleri, skulptur, performance, polaroidfoto, kollage och installation. I mentorsprogrammet vill hon få handledning och stöttning från en mentor, stöd för att utveckla sitt konstnärskap samt chansen att få träffa andra med liknande livssituation.

 

 

OM MENTORSPROGRAMMET

Projektet har ett konstnärligt mentorsprogram för skapande hbtqi+personer under 25 år som bor eller har bott i Norrland.

Under ett års tid finns en professionell lesbisk konstnär som mentor för att stötta en i sitt skapande på temat “lesbiskhet i Norrland genom tiderna”. Programmet börjar med en startträff och avslutas med ett vernissage av en konstutställning som ska visas på museer och konsthallar. Däremellan sker mentorskapet på Skype, telefon och en egen träff med mentorn.

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen