Rasmus Raphaëlle Östebro- Mentor

Rasmus Raphaëlles huvudsakligt konstnärliga stoff och nisch behandlar, berör  och formulerar sig kring frågor som relaterar till identitetskonstruktion, genusperformativitet, sexualitet och annanhet i förhållande till cis- och heteronormativa hegemonier.

Rasmus Raphaëlles praktiskt teoretiska tillämpning och gestaltning är ett aktivt korsande av gränser och en rörelse som interdisciplinärt färdas mellan sammanhang som bildkonst, scenkonst, runway och skådespel i det vardagligt offentliga rummet. Återkommande nyckelord är ultragenus, maktförhållanden, transformation och överträdelse på flerdimensionella plan. Likaså krossandet av gränser mellan det fiktiva, konstlade och sanna, det personliga och politiska, mellan allvar och lek.

http://rasmusraphaelleostebro.com

 

Här kan du läsa mer om Rasmus Raphaëlles mentorsgrupp:

Hannes

Rönn

Elvira

Rasmus

Fler lesbiska händelser
Tillbaka till toppen